Interieur vs Exterieur

  a thing of beauty is a joy forever

  Interieur vs Exterieur

  a thing of beauty is a joy forever

  Interieur vs Exterieur

  a thing of beauty is a joy forever

  Interieur vs Exterieur

  a thing of beauty is a joy forever

Interieur vs exterieur

De kunst van het bouwen is de transformatie van beperkingen in een bron van creativiteit (citaat van architect Robert Venturi). De bouwheer weet vaak goed wat hij wil, maar de architect moet rekening houden met de aard van de bouwsite, de blootstelling aan licht en lucht, de omgeving, de financiële middelen, de stedenbouwkundige voorschriften, de beschikbare bouwtechnische mogelijkheden, de EPB-normering, enz… 

Met al die beperkingen moet hij een resultaat bereiken dat de opdrachtgever nog blijer maakt dan wat hij er aanvankelijk van verwacht had. 

Dat is het streefdoel van IvsE architecten.
Wie zijn IvsE Architecten?

Wie zijn IvsE Architecten?

IvsE-architecten BV is een jong en interprofessioneel ontwerpteam gevestigd in het centrum van Grimbergen. Het wordt zakelijk en creatief geleid en geïnspireerd door het architectenduo Dagmar Caekelbergh en Réginald Kumps. 
Wat doen we?

Wat doen we?

Wij zijn actief binnen verschillende disciplines: architectuur, interieur, technisch advies, projectcoördinatie, programmastudies, haalbaarheidsstudies, rentabiliteitsstudies, (gerechts-) expertises, opmetingen, …

Interieur

Interieur gaat hand in hand met Exterieur. Esthetische eenvoud met een blijvend oog voor het detail loopt als een rode draad door al onze ontwerpen. We streven naar harmonie en evenwicht. Met een minimum aantal elementen een sfeerrijke ruimte creëren die rustgevend is en een aangenaam gevoel van welbehagen schept. Onverwachte inzichten, creatieve invallen, “out of the box” denken, het is géén toeval, het maakt deel uit van onze meerwaarde. Licht en ruimte scheppen, is vaak de essentie. Het perfect ontworpen meubel laat de ruimte tot haar recht komen en versterkt de architectuur waarin het staat. 

Wij werken graag met een strak, tijdloos interieur. Het spel van contrasten zoals de combinatie van hout met beton, wit met zwart, gladde en ruwe texturen, is heel kenmerkend voor onze ontwerpen.

Exterieur

Exterieur gaat hand in hand met Interieur. Wij benaderen architectuur vanuit vormgeving om de leefbaarheid te vergroten. Bij de uitwerking van onze projecten streven wij naar een hedendaagse en moderne architectuur waarbij functionaliteit en bouwkundige kwaliteit primair zijn. De kwaliteit van ruimte, licht en beleving vormen het uitgangspunt van het ontwerp. In een ontwerp staat alles in verbinding met elkaar: mensen, ideeën, ruimte, objecten. Hedendaagse architectuur moet daarom flexibel en dynamisch zijn. Ze moet in staat zijn om aan de wisselende behoeften van de hedendaagse tijd te voldoen en speelt hierop in. 

Volumes die in- of uitspringen, grote glaspartijen, houten en metalen accenten, verlijmde gevelsteen of een homogene witte sierpleister.  Het modernisme van de Bauhaus-stroming vormt een belangrijke inspiratiebron.

Totaalprojecten

Neem contact op

02 305 93 03 | info@ivse-architecten.be |