Visie & Team

Visie

Visie

De kunst van het bouwen is de transformatie van beperkingen in een bron van creativiteit (citaat van architect Robert Venturi). De bouwheer weet vaak goed wat hij wil, maar de architect moet rekening houden met de aard van de bouwsite, de blootstelling aan licht en lucht, de omgeving, de financiële middelen, de stedenbouwkundige voorschriften, de beschikbare bouwtechnische mogelijkheden, de EPB-normering, enz… Met al die beperkingen moet hij een resultaat bereiken dat de opdrachtgever nog blijer maakt dan wat hij er aanvankelijk van verwacht had. 
Dat is het streefdoel van IvsE architecten.

Wij zijn de vertrouwensman van de bouwheer. Als architect ontwerpen wij een project dat tegemoetkomt aan de persoonlijke wensen van de klant. Bij ons geen standaard bouwplan, maar een persoonlijke aanpak, aangepast aan de noden en voorkeuren van de bouwheer. Ieder individu heeft immers zijn eigen manier van leven, werken en organiseren. Ontwerpen is hierdoor een zoektocht waarvan enkel het vertrekpunt gekend is. Tijdens het ontwerpproces verliezen we nooit de wensen en eisen van onze opdrachtgevers uit het oog, en proberen wij steeds het project te versterken met onze eigen inbreng. 

Wij verkiezen kwaliteit boven modieuze ingrepen en gaan voluit voor een sfeervolle en tijdloze beleving van de ruimte. Wij benaderen architectuur pragmatisch en niet louter academisch. Voor ons staat vakmanschap evenzeer centraal.
Team

Team

IvsE-architecten BV is een jong en interprofessioneel ontwerpteam gevestigd in het centrum van Grimbergen. Het wordt zakelijk en creatief geleid en geïnspireerd door het architectenduo Dagmar Caekelbergh en Réginald Kumps. 

Wij zijn actief binnen verschillende disciplines: architectuur, interieur, technisch advies, projectcoördinatie, programmastudies, haalbaarheidsstudies, rentabiliteitsstudies, (gerechts-) expertises, opmetingen, …

Naast opdrachten binnen de particuliere markt, hebben wij ook kantoorprojecten, appartementsbouw en openbare aanbestedingen (scholenbouw) in onze portefeuille.
Onze focus ligt op particuliere totaalprojecten, waarbij exterieur en interieur op elkaar worden afgestemd en die wij graag van A tot Z ter harte nemen: van idee tot realisatie waarbij één visie op het geheel centraal staat. Dat betekent dat we ook de buitenruimte meenemen in het totaalproject. 

We zijn bewust een kleinschalig architectenbureau, wat een nauwe betrokkenheid met de bouwheer garandeert. Elke opdracht wordt door ons kantoor opgevat als een creatief proces waarbij de interactie tussen opdrachtgever, architect, aannemer en andere bouwpartners van groot belang is.
Dagmar Caekelbergh
Réginald Kumps
Inge Habils

Historiek

1974

Geboorte Dagmar Caekelbergh te Vilvoorde & Réginald Kumps te Ronse

2001

Dagmar Caekelbergh & Réginald Kumps studeren af aan de Sint-Lucas Hogeschool van Wetenschap Kunst, architectuur, Brussel

2003

Réginald Kumps Stagiair architectenbureau Archi+I BV

2004

Dagmar Caekelbergh richt de eenmanszaak “architectenbureau Dagmar Caekelbergh” op in Grimbergen

Réginald Kumps is projectarchitect voor Archi+I BV en voor BuroII & Archi+I NV na de fusie van 2009

2009

Dagmar Caekelbergh verhuist naar een nieuw modern uitgerust kantoor in Grimbergen

2011

Dagmar Caekelbergh richt “IvsE (Interieur versus Exterieur) architecten BV” op

2013

Réginald Kumps is projectmanager voor AT Osborne

2015

Dagmar Caekelbergh volgt een bijscholing voor de bouw van passieve woningen bij het Passiefhuis-Platform (Pixii)

Réginald Kumps is gerechtsdeskundige voor de Rechtbank van Eerste aanleg te Brussel


2016

Dagmar verhuist naar een groter gerenoveerd en modern uitgerust kantoor in Grimbergen.

Na een jarenlange samenwerking beslist Réginald om medezaakvoerder en vennoot bij IvsE-architecten BV te worden.

2018

Opstart van deze website

2020

Inge Habils studeert af aan de faculteit Architectuur campus Sint-Lucas van de Universiteit Leuven en komt ons team versterken

Neem contact op

02 305 93 03 | info@ivse-architecten.be |